AML/FATCA

Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önlenmesi Politikası

Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önlenmesi Politikasının yüksek standartlarına uygun olarak çalışan ZİRAAT BANK GEORGİA JSC, ZİRAAT FİNANS GRUBU’nun üyesidir. Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı ile mücadele programı aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • Müşteriler ve son sahiplerinin (Beneficiary Owner) kimlik tespiti ve doğrulanması
  • Siyasi Nüfuz sahibi Kişilerin (PEP) kimlik tespiti, doğrulanması ve servis kuralları
  • Yüksek Risk Müşteriler için sıkılaştırılmış tedbirler
  • Bankacılık Ürünleri ile ilgili olarak Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanının potansyel risklerinin tespiti
  • Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanına karşı yönlendirilen uluslararası ve yerel yasalara uygun bir şekilde hazırlanan Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanının Önlenmesi Politika ve Prosedürleri
  • Müşterilerin şüpheli işlemlerinin takibi ve raporlama prösedürleri
  • Müşterilerin, Teröristlerin ve/veya diğer uluslararası yaptırımlar listeslerinden araştırılması
  • Personele eğitim verilerek bu konularda profesyonel seviyelerinin yükseltilmesi
  • Denetleme makamı tarafından verilen tavsiyelerin doğrultusunda tespit edilen eksikliklerin yerine getirilmesi
  • Uyum personelinin aracılığıyla her günlük faaliyetlerinin yasa ve esas düzenlemelerine uygun hale getirilmesinin koordinasyonu.


ZİRAAT BANK GEORGİA JSC kendi faaliyetlerinde en önemli ilkeler olarak sayılan KYC prenspilerini uygulamaktadır. Ayrıca, banka hayali (fiktiv) bankalar ile muhabir ilişkilerini kurmaz ve şüpheli işlemlerinin tespit edilmesi için azami gayret gösterir.

ZİRAAT BANK GEORGİA JSC ‘nin, müşteri ile doğrudan veya dolayılı olarak irtibatta olan tüm elemanlarının, müşteri hareketinde veya gerçekleştirdiği işlemlerde Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanından şüphelendiklerinde nasıl bir tedbir alınması gerektiğine dair  sürekli olarak eğitim görmekteler.

ZİRAAT BANK GEORGİA JSC ve müşterilerinin Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanından veya diğer dolandırıcı muamelerinden korunması doğrultusunda, Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önlenmesi İç Politkası gereğince belirnenen standartlar ilgili yasa ve esas düzenlemelere, ayrıca en iyi pratik örneklerine dayanır.

 

Müşteri Kimlik tespiti yapıldığı esnada elde edilen tüm belgler, ayrıca müşterinin hesapları ve gerçekleştirdiği işlemler hakkındaki bilgiler elektronik olarak en az 10 yıl içerisinde muhafaza edilir.

 ZİRAAT BANK GEORGİA JSC’nin Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önelnemsi Politika ve Prosedürleri konusunda ek sorularınız olduğu takdirde aşağıdaki mailden başvurabilirsiniz.

yonetim@ziraatbank.ge

FATCA

„FATCA şartlarının doğrultusunda ZIRAAT BANK GEORGIA JSC 03/06/2014 tarihinde ABD vergi Dairesinin WEB-SİTE’sinde kayıt edilmiştir. Statüsü CERTIFIED DEEMED COMPLIANT FFI under a Model 1 IGA.

(Global Intermediary Identification Number (GIIN) - GIIN: U0UYM2.00008.ME.268

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-foreign-financial-institution-list-search-and-download-tool


https://www.rs.ge/6294