AML/FATCA/CRS

AML

Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önlenmesi Politikası

Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önlenmesi Politikasının yüksek standartlarına uygun olarak çalışan ZİRAAT BANK GEORGİA JSC, ZİRAAT FİNANS GRUBU’nun üyesidir. Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı ile mücadele programı aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • Müşteriler ve son sahiplerinin (Beneficiary Owner) kimlik tespiti ve doğrulanması
  • Siyasi Nüfuz sahibi Kişilerin (PEP) kimlik tespiti, doğrulanması ve servis kuralları
  • Yüksek Risk Müşteriler için sıkılaştırılmış tedbirler
  • Bankacılık Ürünleri ile ilgili olarak Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanının potansyel risklerinin tespiti
  • Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanına karşı yönlendirilen uluslararası ve yerel yasalara uygun bir şekilde hazırlanan Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanının Önlenmesi Politika ve Prosedürleri
  • Müşterilerin şüpheli işlemlerinin takibi ve raporlama prösedürleri
  • Müşterilerin, Teröristlerin ve/veya diğer uluslararası yaptırımlar listeslerinden araştırılması
  • Personele eğitim verilerek bu konularda profesyonel seviyelerinin yükseltilmesi
  • Denetleme makamı tarafından verilen tavsiyelerin doğrultusunda tespit edilen eksikliklerin yerine getirilmesi
  • Uyum personelinin aracılığıyla her günlük faaliyetlerinin yasa ve esas düzenlemelerine uygun hale getirilmesinin koordinasyonu.

 

ZİRAAT BANK GEORGİA JSC kendi faaliyetlerinde en önemli ilkeler olarak sayılan KYC prenspilerini uygulamaktadır. Ayrıca, banka hayali (fiktiv) bankalar ile muhabir ilişkilerini kurmaz ve şüpheli işlemlerinin tespit edilmesi için azami gayret gösterir.

ZİRAAT BANK GEORGİA JSC ‘nin, müşteri ile doğrudan veya dolayılı olarak irtibatta olan tüm elemanlarının, müşteri hareketinde veya gerçekleştirdiği işlemlerde Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanından şüphelendiklerinde nasıl bir tedbir alınması gerektiğine dair  sürekli olarak eğitim görmekteler.

ZİRAAT BANK GEORGİA JSC ve müşterilerinin Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanından veya diğer dolandırıcı muamelerinden korunması doğrultusunda, Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önlenmesi İç Politkası gereğince belirnenen standartlar ilgili yasa ve esas düzenlemelere, ayrıca en iyi pratik örneklerine dayanır.

 

Müşteri Kimlik tespiti yapıldığı esnada elde edilen tüm belgler, ayrıca müşterinin hesapları ve gerçekleştirdiği işlemler hakkındaki bilgiler elektronik olarak en az 10 yıl içerisinde muhafaza edilir.

 ZİRAAT BANK GEORGİA JSC’nin Yasa Dışı Gelirler Legalizasyonu ve Terörizm Finansmanı Önelnemsi Politika ve Prosedürleri konusunda ek sorularınız olduğu takdirde aşağıdaki mailden başvurabilirsiniz.

yonetim@ziraatbank.ge

FATCA

„FATCA şartlarının doğrultusunda ZIRAAT BANK GEORGIA JSC 03/06/2014 tarihinde ABD vergi Dairesinin WEB-SİTE’sinde kayıt edilmiştir. Statüsü CERTIFIED DEEMED COMPLIANT FFI under a Model 1 IGA.

(Global Intermediary Identification Number (GIIN) - GIIN: U0UYM2.00008.ME.268

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-foreign-financial-institution-list-search-and-download-tool

https://www.rs.ge/6294

CRS

Ortak Raporlama Standardı (CRS) hakkında önemli bilgileri paylaşmak istiyoruz.

Parlamentonun kararına istinaden, 2023 yılından itibaren Vergi Kanununda değişiklikler yapıldı ve Gürcistan, mali raporlamalar hakkında  otomatik bilgi alışverişine ilişkin birleşik sisteme dahil olmuştur. Bilgi alışverişi uluslararası raporlama standardına uygun olarak yapılacaktır.

Standarda göre, Gürcistan'daki finans kurumlarının müşterinin vergi mukimliği/statüsü  hakkında bilgi alması gerekmekte – özellikle, hangi ülkeyle iş ilişkisi içinde oldukları ve buna göre kuruluşun kendisi ve ayrıca lehdar(lar), vergi amaçlı olarak o ülkenin/ülkelerin mukimi oldukları.

 Bir tüzel kişiliğin ve/veya belirli bir tüzel kişilik kategorisinin lehdarının Gürcistan dışında başka bir ülkenin vergi mukiminin olması durumunda, finans kurumu elde edilen bilgileri yıllık olarak bu bilgileri Gürcistan tarafından bilgi alışverişi anlaşması imzalandığı ülkelere aktarmaya yetkili olan Gelir İdaresi ile paylaşmaktadır.

Finans kurumu, bankanın dijital kanallarında (İnternet bankası), şubelerinde ve çağrı merkezinde yer alacak bir anketi (BEYANNAME) doldurarak kullanıcıdan bilgi alacaktır. Finans kuruluşu, kullanıcının sunduğu bilgilerin kendi elindeki bilgilerle doğruluğunu/ uyumluluğunu kontrol etmeye ve gerektiğinde yeniden beyanname istemeye yetkilidir. Kullanıcı tarafından eksik bilgi verilmesi durumunda, bilgi bankanın elindeki bilgilere dayanarak Gelir İdaresine iletilir. Hesaplara ve işlemlere erişimi kısıtlamak da mümkündür. Ayrıca kullanıcı tarafından belirttiği veri/bilgilerde değişikliklerin yapılması halinde, kullanıcı, bu gibi değişiklikler  hakkında derhal bankaya bildirmek ve eksiksiz, güncel bilgi vermekle yükümlüdür.