დამატებითი უსაფრთხოების მეთოდები

დამატებითი უსაფრთხოების მეთოდები

მომხმარებლების საბანკო ანგარიშების დამატებითი უსაფრთხოებისათვის, იცვლება მობაილ და ინტერნეტ ბანკში ავტორიზაციისა და საბანკო ოპერაციების შესრულების წესი.
2021 წლის 22 მარტიდან სს ზირაათ ბანკი საქართველოს ინტერნეტ/მობაილბანკში შესასვლელად და ტრანზაქციების შესასრულებლად, მომხმარებელი უსაფრთხოების დამატებით კოდს შეიყვანს. 

ინტერნეტბანკში ავტორიზაცია
ანგარიშების მეტი დაცულობისათვის, სს ზირაათ ბანკი საქართველოს ინტერნეტბანკში შესვლა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ელემენტების მითითებით:
•    მომხმარებლის სახელი და პაროლი
•    ერთჯერადი სმს კოდი 

მობაილბანკში ავტორიზაცია
სს ზირაათ ბანკი საქართველოს მობაილბანკში შესვლა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ელემენტების გამოყენებით:
•    მომხმარებლის სახელი და პაროლი ან თითის ანაბეჭდი
•    ერთჯერადი სმს კოდი 

ტრანზაქციების შესრულება
დისტანციურ არხებში 50 ლარზე ზევით ტრანზაქციების შესრულებისას, მომხმარებელი დამატებით უსაფრთხოების კოდს შეიყვანს. 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მობაილბანკით სარგებლობის შემთხვევაში, აპლიკაცია უნდა იყოს განახლებული.